تبلیغات
پر پرواز - قوی باش!

پر پرواز

بسم الله الرحمن الرحیم * به نام مهربان ترین مهربانان *

 


از فراز ابدیت،
 

ناظران عرش ، فرشتگان و ملایک


تلاش و مبارزات تو را نظاره می کنند،


پس قوی باش!


تو در تلاش و پیکارت تنها نیستیکه در حضور فوجی عظیم به مبارزه ای شریف برخاسته ای.


برگفته از کتاب: جی.پی.واسوانی