پر پرواز

بسم الله الرحمن الرحیم * به نام مهربان ترین مهربانان *

 
قوانین طلایی

قانون عادت :

 
حداقل 95 درصد از كارهایی كه انجام می دهیم از روی عادت است .
 
پس می توانیم عادت هایی را كه موفقیت مان را تضمین می كنند

در خود پرورش دهیم؛ و تا هنگامی كه رفتار مورد نظر به صورت

اتوماتیك و غیر ارادی انجام نشود، تمرین و تكرار آگاهانه و مداوم آن را ادامه دهیم
.



قانون انتخاب
:


زندگی ما نتیجه انتخاب های ما تا این لحظه است
.
 
چون همیشه در انتخاب افكار خود آزاد هستیم، كنترل كامل زندگی

و تمامی آن چه برایمان اتفاق می افتد در دست خودمان است
.




قانون تفكر مثبت
:


برای رسیدن به موفقیت و شادی، تفكر مثبت امری ضروری است
.
 
شیوه تفكر شما نشان دهنده ی ارزش ها، اعتقادات و انتظارات شماست
.




قانون تغییر :


تغییر ، غیر قابل اجتناب است و ما باید استاد تغییر باشیم نه قربانی آن.



قانون كنترل
:


سلامتی ، شادی و عملكرد درست از طریق كنترل كامل افكار، اعمال

 و شرایط پیرامونمان به وجود می آید
.



قانون مسؤولیت
:


هر چه و هر كجا كه هستید به خاطر آن است كه خودتان این طور

خواسته اید
.
 
مسوولیت كامل آن چه كه هستید ، آن چه كه به دست آورده اید

و آن چه كه خواهید شد بر عهده خود شماست
.




قانون پاداش :




عالم در نظم كامل به سر می برد و ما پاداش كامل اعمالمان را می گیریم .
 
همیشه از همان دست كه می دهیم از همان دست می گیریم .

 
اگر از عالم بیشتر دریافت می كنید به این دلیل است كه بیشتر می بخشید
.




قانون خدمت 
:


پاداش هایی را كه در زندگی می گیرید با میزان خدمت شما به دیگران

 رابطه مستقیم دارد
.
 
هر چه بیشتر برای بهبود زندگی و سعادت دیگران كار كنید

و توانایی های خود را افزایش دهید، در عرصه های مختلف زندگی

خود بیشتر پیشرفت می كنید
.




قانون علت و معلول
:


هر چه به دلیلی رخ می دهد
.
 
برای هر علتی معلولی است و برای هر معلولی علت یا علت های

به خصوصی وجود دارد، چه از آن ها اطلاع داشته باشید چه نداشته باشید.

چیزی به اسم اتفاق وجود ندارد
.
 
در زندگی هر كاری را كه بخواهید می توانید انجام دهید به شرط آن

 كه تصمیم بگیرید كه دقیقاً چه می خواهید و سپس عمل كنید
.




قانون ذهن
:


شما تبدیل به همان چیزی می شوید كه درباره آن بیشتر فكر می كنید
.
 
پس همیشه درباره چیزهایی فكر كنید كه واقعاً طالب آن هستید.



قانون عینیت یافتن ذهنیات
:


دنیای پیرامون شما تجلی فیزیكی دنیای درون شماست .

 
كار اصلی شما در زندگی این است كه زندگی مورد علاقه خود را

در درون خود خلق كنید
.
 
زندگی ایده آل خود را با تمام جزییات آن مجسم كنید و این تصویر

 ذهنی را تا زمانی كه در دنیای پیرامون شما تحقق پیدا كند حفظ كنید .





قانون رابطه مستقیم
:


زندگی بیرونی شما بازتاب زندگی درونی شماست
.
 
بین طرز تفكر و احساسات درونی شما ، و عملكرد و تجارب بیرونی تان

 رابطه مستقیم وجود دارد
.
 
روابط اجتماعی ، وضعیت جسمانی شرایط مالی و موفیت های شما

 بازتاب دنیای درونی شماست.

 

قانون باور
:


هر چیزی را كه عمیقاً باور داشته باشید به واقعیت تبدیل می شود
.
 
شما آن چه را كه می بینید باور نمی كنید بلكه آن چیزی را می بینید

كه قبلاً به عنوان باور انتخاب كرده اید
.
 
پس باید باورهای محدود كننده ای را كه مانع موفقیت شما هستند

شناسایی كنید و آن ها را از بین ببرید
.




قانون ارزش ها
:


نحوه عملكرد شما همیشه با زیر بنایی ترین ارزش ها و اعتقادات

شما هماهنگ است
.
 
آن چه كه ارزش هایی را كه واقعاً به آن اعتقاد دارید بیان می كند

ادعاهای شما نیست بلكه گفته ها، اعمال و انتخاب های شما به ویژه

 در هنگام ناراحتی و عصبانیت است
.




قانون تأثیر تلاش :



همه امید ها، رویاها، هدف ها و آرمان های ما در گرو سخت كوشی است .
 
هر چه بیشتر تلاش كنیم؛ موفقیت بیشتری كسب خواهیم كرد
.




قانون آمادگی
:


در هر حوزه ای موفق ترین افراد ، آن هایی هستند كه وقت بیشتری

را صرف كسب آمادگی برای انجام كارها می كنند.

 
عملكرد خوب نتیجه آمادگی كامل است
.




قانون حد توانایی :





شاید برای انجام همه كارها وقت كافی وجود نداشته باشد ولی

همیشه برای انجام مهم ترین كارها وقت كافی هست
.
 
هر چه بیشتر كار كنیم كارایی بیشتری پیدا می كنیم
.
 
اما باید اموری را بر عهده بگیریم كه در حد توانمان باشد
.




قانون تصمیم
:


مصمم بودن از ویژگی های اساسی افراد موفق است
.
 
در زندگی هر جهشی در جهت پیشرفت هنگامی حاصل می شود

 كه در موردی تصمیم روشنی گرفته باشیم
.
 



قانون خلاقیت :



ذهن ما می تواند به هر چیزی كه باور داشته باشد دست یابد .
 
هر نوع پیشرفتی در زندگی با یك ایده آغاز می شود و

چون توانایی ما در خلق ایده های جدید نامحدود است آینده نیز

محدودیتی نخواهد داشت
.




قانون استقامت
:


معیار ایمان به خود، توانایی استقامت در برابر سختی ها،

شكست ها و ناامیدی هاست
.
 
استقامت ویژگی اساسی موفقیت است
.
 
اگر به اندازه كافی استقامت كنیم، طبیعتاً سرانجام موفق خواهیم شد
.



قانون صداقت :
 


خوشبختی زمانی به سراغ ما می آید كه تصمیم بگیریم

 هماهنگ با والاترین ارزش ها و عمیق ترین اعتقادات خود زندگی كنیم
.
 
همواره باید با آن بهترین بهترین ها كه در درون مان وجود دارد صادق باشیم
.




قانون انعطاف پذیری
:


در تعیین اهداف خود قاطعیت داشته باشید، اما در مورد روش

 دست یابی به آن ها انعطاف پذیر باشید
.

درعصر تحولات سریع و رقابت شدید، انعطاف پذیری از ضروریات است
.
 



قانون خوشبختی
:


كیفیت زندگی ما را احساسمان در هر لحظه تعیین می كند

و احساس ما را تفسیر خودمان از وقایع پیرامونمان مشخص

می سازد، نه خود وقایع
.
 
هرگز برای این كه تجربه خوشی از دوران كودكی داشته باشید

دیر نیست
.
 
كافی است گذشته را مرور كنید و روشی را كه برای تفسیر

تجربیات خود داشته اید تغییر دهید
.




قانون تعجیل :

 


ما همواره دوست داریم كه هر چه زودتر به آرزوهایمان برسیم،

به همیت دلیل است كه در تمام عرصه های زندگی بی قراریم
.



قانون فرصت
:


بهترین فرصت ها اغلب در معمولی ترین موقعیت های زندگی مان

به وجود می آید
.
 
پس بزرگترین فرصت ها به احتمال زیاد همیشه در دسترس ماست
.




قانون خود شكوفائی
:


شما می توانید هر چه را كه برای رسیدن به اهداف تعیین شده خود

 به آن نیاز دارید بیاموزید
.
 
آن هایی كه می آموزند توانا هستند .

 



قانون بخشندگی :
 


هر چه بیشتر ، بدون انتظار پاداش به دیگران خدمت كنید خیر و نیكی

 بیشتری به شما می رسد، آن هم از جاهایی كه اصلاً انتظار ندارید
.
 
شما تنها در صورتی حقیقتاً خوشبخت خواهید شد كه احساس كنید

 به دلیل خدمت به دیگران انسان با ارزشی هستید
.




قانون انگیزه
:


هر چه می گویید یا انجام می دهید از تمایلات درونی، خواسته های

شما سرچشمه می گیرد
.
 
پس برای رسیدن به موفقیت باید انگیزه ها را مشخص كرد تا با یك

برنامه ریزی اصولی به هدف رسید
.




قانون انتظار :



اگر با اعتماد به نفس، انتظار وقوع چیزی را در جهان پیرامونتان

داشته باشید آن چیز به وقوع می پیوندد
.
 
شما همیشه هماهنگ با انتظارات تان عمل می كنید و این انتظارات

 بر رفتار و چگونگی برخورد اطرافیانتان تأثیر می گذارد
.




قانون تمركز
:


هر چیزی را كه روی آن تمركز كرده و به آن فكر كنید در زندگی واقعی،

 شكل گرفته و گسترش پیدا می كند
.
 
بنابراین باید فكر خود را بر چیزهایی متمركز كنید كه واقعاً طالب آن هستید
.
 



قانون عادت
:


حداقل
95  درصد از كارهایی كه انجام می دهیم از روی عادت است .
 
پس می توانیم عادت هایی را كه موفقیت مان را تضمین می كنند

 در خود پرورش دهیم؛ و تا هنگامی كه رفتار مورد نظر به صورت

اتوماتیك و غیر ارادی انجام نشود، تمرین و تكرار آگاهانه و مداوم آن را ادامه دهیم
.




قانون انتخاب
:


زندگی ما نتیجه انتخاب های ما تا این لحظه است
.
 
چون همیشه در انتخاب افكار خود آزاد هستیم، كنترل كامل زندگی

و تمامی آن چه برایمان اتفاق می افتد در دست خودمان است
.




قانون تفكر مثبت
:


برای رسیدن به موفقیت و شادی، تفكر مثبت امری ضروری است
.
 
شیوه تفكر شما نشان دهنده ی ارزش ها، اعتقادات و انتظارات شماست
.



قانون تغییر :





تغییر ، غیر قابل اجتناب است و ما باید استاد تغییر باشیم نه قربانی آن
.



قانون كنترل
:


سلامتی ، شادی و عملكرد درست از طریق كنترل كامل افكار،

اعمال و شرایط پیرامونمان به وجود می آید
.



قانون مسؤولیت
:


هر چه و هر كجا كه هستید به خاطر آن است كه خودتان این طور

 خواسته اید
.
 
مسوولیت كامل آن چه كه هستید ، آن چه كه به دست آورده اید و

 آن چه كه خواهید شد بر عهده خود شماست
.




قانون پاداش
:


عالم در نظم كامل به سر می برد و ما پاداش كامل اعمالمان را می گیریم
.
 
همیشه از همان دست كه می دهیم از همان دست می گیریم
.
 
اگر از عالم بیشتر دریافت می كنید به این دلیل است كه بیشتر می بخشید
.




قانون خدمت
:


پاداش هایی را كه در زندگی می گیرید با میزان خدمت شما به دیگران

رابطه مستقیم دارد
.
 
هر چه بیشتر برای بهبود زندگی و سعادت دیگران كار كنید و توانایی های

 خود را افزایش دهید، در عرصه های مختلف زندگی خود بیشتر پیشرفت می كنید
.




قانون علت و معلول
:


هر چه به دلیلی رخ می دهد
.
 
برای هر علتی معلولی است و برای هر معلولی علت یا علت های به

 خصوصی وجود دارد، چه از آن ها اطلاع داشته باشید چه نداشته باشید
.
 
چیزی به اسم اتفاق وجود ندارد
.
 
در زندگی هر كاری را كه بخواهید می توانید انجام دهید به شرط آن كه

تصمیم بگیرید كه دقیقاً چه می خواهید و سپس عمل كنید
.




قانون ذهن
:


شما تبدیل به همان چیزی می شوید كه درباره آن بیشتر فكر می كنید
.
 
پس همیشه درباره چیزهایی فكر كنید كه واقعاً طالب آن هستید
.




قانون عینیت یافتن ذهنیات
:


دنیای پیرامون شما تجلی فیزیكی دنیای درون شماست
.
 
كار اصلی شما در زندگی این است كه زندگی مورد علاقه خود را

در درون خود خلق كنید
.
 
زندگی ایده آل خود را با تمام جزییات آن مجسم كنید و این تصویر

 ذهنی را تا زمانی كه در دنیای پیرامون شما تحقق پیدا كند حفظ كنید
.




قانون رابطه مستقیم
:


زندگی بیرونی شما بازتاب زندگی درونی شماست
.

بین طرز تفكر و احساسات درونی شما ، و عملكرد و تجارب بیرونی تان

 رابطه مستقیم وجود دارد
  .

روابط اجتماعی ، وضعیت جسمانی شرایط مالی و موفیت های شما

بازتاب دنیای درونی شماست
  .




قانون باور
:


هر چیزی را كه عمیقاً باور داشته باشید به واقعیت تبدیل می شود
.
 
شما آن چه را كه می بینید باور نمی كنید بلكه آن چیزی را می بینید

 كه قبلاً به عنوان باور انتخاب كرده اید
.
 
پس باید باورهای محدود كننده ای را كه مانع موفقیت شما هستند

 شناسایی كنید و آن ها را از بین ببرید
.
 



قانون ارزش ها
:


نحوه عملكرد شما همیشه با زیر بنایی ترین ارزش ها و اعتقادات

 شما هماهنگ است
.
 
آن چه كه ارزش هایی را كه واقعاً به آن اعتقاد دارید بیان می كند

 ادعاهای شما نیست بلكه گفته ها، اعمال و انتخاب های شما به

ویژه در هنگام ناراحتی و عصبانیت است
.




قانون تأثیر تلاش
:


همه امید ها، رویاها، هدف ها و آرمان های ما در گرو سخت كوشی است
.
 
هر چه بیشتر تلاش كنیم؛ موفقیت بیشتری كسب خواهیم كرد
.




قانون آمادگی
:


در هر حوزه ای موفق ترین افراد ، آن هایی هستند كه وقت بیشتری

را صرف كسب آمادگی برای انجام كارها می كنند
.
 
عملكرد خوب نتیجه آمادگی كامل است
.




قانون حد توانایی
:


شاید برای انجام همه كارها وقت كافی وجود نداشته باشد ولی

همیشه برای انجام مهم ترین كارها وقت كافی هست
.
 
هر چه بیشتر كار كنیم كارایی بیشتری پیدا می كنیم
.
 
اما باید اموری را بر عهده بگیریم كه در حد توانمان باشد
.




قانون تصمیم
:


مصمم بودن از ویژگی های اساسی افراد موفق است
.
 
در زندگی هر جهشی در جهت پیشرفت هنگامی حاصل می شود

 كه در موردی تصمیم روشنی گرفته باشیم
.




قانون خلاقیت
:


ذهن ما می تواند به هر چیزی كه باور داشته باشد دست یابد
.
 
هر نوع پیشرفتی در زندگی با یك ایده آغاز می شود و چون توانایی

 ما در خلق ایده های جدید نامحدود است آینده نیز محدودیتی نخواهد داشت
.




قانون استقامت
:


معیار ایمان به خود، توانایی استقامت در برابر سختی ها، شكست ها و ناامیدی هاست .
 
استقامت ویژگی اساسی موفقیت است
.
 
اگر به اندازه كافی استقامت كنیم، طبیعتاً سرانجام موفق خواهیم شد
.




قانون صداقت
:


خوشبختی زمانی به سراغ ما می آید كه تصمیم بگیریم هماهنگ

با والاترین ارزش ها و عمیق ترین اعتقادات خود زندگی كنیم
.
 
همواره باید با آن بهترین بهترین ها كه در درون مان وجود دارد صادق باشیم
.




قانون انعطاف پذیری
:


در تعیین اهداف خود قاطعیت داشته باشید، اما در مورد روش

 دست یابی به آن ها انعطاف پذیر باشید
.
 
درعصر تحولات سریع و رقابت شدید، انعطاف پذیری از ضروریات است
.




قانون خوشبختی :





كیفیت زندگی ما را احساسمان در هر لحظه تعیین می كند و احساس

 ما را تفسیر خودمان از وقایع پیرامونمان مشخص می سازد، نه خود وقایع.
 
هرگز برای این كه تجربه خوشی از دوران كودكی داشته باشید دیر نیست
.
 
كافی است گذشته را مرور كنید و روشی را كه برای تفسیر تجربیات خود

داشته اید تغییر دهید
.




قانون تعجیل
:


ما همواره دوست داریم كه هر چه زودتر به آرزوهایمان برسیم،

به همیت دلیل است كه در تمام عرصه های زندگی بی قراریم
.



قانون فرصت
:


بهترین فرصت ها اغلب در معمولی ترین موقعیت های زندگی مان به وجود می آید
.
 
پس بزرگترین فرصت ها به احتمال زیاد همیشه در دسترس ماست
.




قانون خود شكوفائی
:


شما می توانید هر چه را كه برای رسیدن به اهداف تعیین شده خود

 به آن نیاز دارید بیاموزید
.
 
آن هایی كه می آموزند توانا هستند
.




قانون بخشندگی
:


هر چه بیشتر ، بدون انتظار پاداش به دیگران خدمت كنید

خیر و نیكی بیشتری به شما می رسد، آن هم از جاهایی كه اصلاً انتظار ندارید
.
 
شما تنها در صورتی حقیقتاً خوشبخت خواهید شد كه احساس كنید

به دلیل خدمت به دیگران انسان با ارزشی هستید




 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات