تبلیغات
پر پرواز - گناهان هفت گانه

پر پرواز

بسم الله الرحمن الرحیم * به نام مهربان ترین مهربانان *

 




گناهان هفت گانه


          


شهوت






حسد






شکم پرستی






غرور






تنبلی







خشم






طمع