تبلیغات
پر پرواز - حضرت دوست

پر پرواز

بسم الله الرحمن الرحیم * به نام مهربان ترین مهربانان *

 
به نام حضرت دوست


 

عمر خوش آن بود که با دوست بسر شد

 

باقی   همه   بی حاصلی   و   بی خبری