تبلیغات
پر پرواز - عکسهای جالب

پر پرواز

بسم الله الرحمن الرحیم * به نام مهربان ترین مهربانان *

 


یک عکس جالب دیگه!

این عکس نشان می دهد که این آقا مسولیت سنگین پدر شدن را پذیرفته !




==============================================================























==========================================================

طرحهای زیبای خط و نقاشی امام علی(ع)
































--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


زندگی روی لبه پرتگاه


زندگی روی لبه پرتگاه


زندگی روی لبه پرتگاه




زندگی روی لبه پرتگاه




--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



پاک  و ساده چون کودکان

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

برای طرفداران ماشین

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


یک عکس جالب دیگه:





--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------








===============================================================



حضور یک سنجاب  در عکس خانوادگی