پر پرواز سلام. به وبلاگ پر پرواز خوش آمدید. لحظه به لحظه تان سرشار از یاد خدا و آرامش. tag:http://neginbest.mihanblog.com 2020-09-24T21:11:46+01:00 mihanblog.com شوخی جالب جناب خان با هوشنگ نصیرزاده 2015-08-28T11:08:25+01:00 2015-08-28T11:08:25+01:00 tag:http://neginbest.mihanblog.com/post/606 شاگردان ... شوخی جالب جناب خان با هوشنگ نصیرزاده]]> آموزش لیدری جناب خان به تماشاگران ایتالیا 2015-08-28T10:57:47+01:00 2015-08-28T10:57:47+01:00 tag:http://neginbest.mihanblog.com/post/605 شاگردان ... آموزش لیدری جناب خان به تماشاگران ایتالیا]]> شوخی جالب جناب خان با شغال تیز پا! 2015-08-28T10:45:26+01:00 2015-08-28T10:45:26+01:00 tag:http://neginbest.mihanblog.com/post/604 شاگردان ... شوخی جالب جناب خان با شغال تیز پا! ]]> ای دل مباش یک دم خالی ز عشق و مستی 2015-08-25T13:36:54+01:00 2015-08-25T13:36:54+01:00 tag:http://neginbest.mihanblog.com/post/603 شاگردان ... ای دل مباش یک دم خالی ز عشق و مستی وان گه برو که رستی از نیستی و هستی   گر جان به تن ببینی مشغول کار او شو هر قبله‌ای که بینی بهتر ز خودپرستی   با ضعف و ناتوانی همچون نسیم خوش باش بیماری اندر این ره بهتر ز تندرستی   در مذهب طریقت خامی نشان کفر است آری طریق دولت چالاکی است و چستی   تا فضل و عقل بینی بی‌معرفت نشینی یک نکته‌ات بگویم خود را مبین که رستی   در آستان جانان از آسمان میندیش کز اوج سربلندی افتی به خاک

ای دل مباش یک دم خالی ز عشق و مستی

وان گه برو که رستی از نیستی و هستی

 

گر جان به تن ببینی مشغول کار او شو

هر قبله‌ای که بینی بهتر ز خودپرستی

 

با ضعف و ناتوانی همچون نسیم خوش باش

بیماری اندر این ره بهتر ز تندرستی

 

در مذهب طریقت خامی نشان کفر است

آری طریق دولت چالاکی است و چستی

 

تا فضل و عقل بینی بی‌معرفت نشینی

یک نکته‌ات بگویم خود را مبین که رستی

 

در آستان جانان از آسمان میندیش

کز اوج سربلندی افتی به خاک پستی

 

خار ار چه جان بکاهد گل عذر آن بخواهد

سهل است تلخی می در جنب ذوق مستی

 

صوفی پیاله پیما حافظ قرابه پرهیز

ای کوته آستینان تا کی درازدستی


حافظ

 

]]>
ما شقایق های طوفان خورده ایم 2015-07-31T10:45:10+01:00 2015-07-31T10:45:10+01:00 tag:http://neginbest.mihanblog.com/post/602 شاگردان ... ما شقایق های طوفان خورده ایمسیلی نا حق فراوان خورده ایمساقه ی احساسمان خشکیده استزخم ها از تیغ و طوفان خورده ایمزخم ها از تیغ و طوفان خورده ایمهیچکس ویرانی ام را حس نکردوسعت تنهاییم را حس نکرددر میان خنده های تلخ من ، گریه ی تنهاییم را حس نکردگریه ی تنهاییم را حس نکرددر هجوم لحظه های بی کسیدرد بی کس ماندنم را حس نکردما شقایق های طوفان خورده ایمسیلی نا حق فراوان خورده ایمساقه ی احساسمان خشکیده استزخم ها از تیغ و طوفان خورده ایمزخم ها از تیغ و طوفان خورده ایم     &nbsp
ما شقایق های طوفان خورده ایم

سیلی نا حق فراوان خورده ایم
ساقه ی احساسمان خشکیده است
زخم ها از تیغ و طوفان خورده ایم
زخم ها از تیغ و طوفان خورده ایم
هیچکس ویرانی ام را حس نکرد
وسعت تنهاییم را حس نکرد
در میان خنده های تلخ من ، گریه ی تنهاییم را حس نکرد
گریه ی تنهاییم را حس نکرد
در هجوم لحظه های بی کسی
درد بی کس ماندنم را حس نکرد
ما شقایق های طوفان خورده ایم
سیلی نا حق فراوان خورده ایم
ساقه ی احساسمان خشکیده است
زخم ها از تیغ و طوفان خورده ایم
زخم ها از تیغ و طوفان خورده ایم

                                                       دانلود آهنگ شقایق شروین و یاسین ترکی


]]>
اس ام اس های زیبا 2015-06-12T11:42:32+01:00 2015-06-12T11:42:32+01:00 tag:http://neginbest.mihanblog.com/post/601 شاگردان ... دعا می کنم زیر این سقف بلند ،روی دامان زمین ، هر کجا خسته شدی ، یا که پر غصه شدی ،دستی از غیب به دادت برسد و چه زیباست که آن دست خدا باشد و بس. روی دامان زمین ، هر کجا خسته شدی ،
یا که پر غصه شدی ،
دستی از غیب به دادت برسد و
چه زیباست که آن دست خدا باشد و بس.
]]>
اس ام اس های زیبا 2015-06-12T11:39:48+01:00 2015-06-12T11:39:48+01:00 tag:http://neginbest.mihanblog.com/post/598 شاگردان ... بهترین ها را نباید دید و حتی لمس کرد ، باید آنها را میان قلب خود احساس کرد ! باید آنها را میان قلب خود احساس کرد !
]]>
اس ام اس های زیبا 2015-06-12T11:34:58+01:00 2015-06-12T11:34:58+01:00 tag:http://neginbest.mihanblog.com/post/597 شاگردان ... آدمیان به لبخندی که بر لبها می نشانندو به احساس خوبی که بر جا می نهند ، ماندگارند."بی شک یکی از ماندگارانی"  لبخندی که بر لبها می نشانندو به احساس خوبی که بر جا می نهند ، ماندگارند.
"بی شک یکی از ماندگارانی"  ]]>
اس ام اس های زیبا 2015-06-12T11:28:05+01:00 2015-06-12T11:28:05+01:00 tag:http://neginbest.mihanblog.com/post/596 شاگردان ... ماهیان از تلاطم دریا به خدا شکایت بردند و چون دریا ارام شد خود را اسیر تور صیادان یافتند ، تلاطم های زندگی حکمتی از خداوند است پس از خدا  بخواهیم دلمان آرام باشد نه دریای دوروبرمان و چون دریا ارام شد خود را اسیر تور صیادان یافتند ،
تلاطم های زندگی حکمتی از خداوند است
پس از خدا  بخواهیم دلمان آرام باشد نه دریای دوروبرمان
]]>
خدایا! 2015-06-12T11:20:38+01:00 2015-06-12T11:20:38+01:00 tag:http://neginbest.mihanblog.com/post/595 شاگردان ... امروز برایت اینگونه دعا کردم !خدایا ! بجز خودت به دیگری واگذارش نکن !تویی پروردگار او!پس قرار ده بی نیازی در دلش ! اخلاص در کردارش !روشنی در دیده اش ! بصیرت در قلبش !روزی پر برکت در زندگیش ، آمین ... خدایا ! بجز خودت به دیگری واگذارش نکن !
تویی پروردگار او!
پس قرار ده بی نیازی در دلش ! اخلاص در کردارش !
روشنی در دیده اش ! بصیرت در قلبش !
روزی پر برکت در زندگیش ، آمین ...
]]>
دوست 2015-06-12T11:17:27+01:00 2015-06-12T11:17:27+01:00 tag:http://neginbest.mihanblog.com/post/593 شاگردان ... رابطه قلبی دو دوست نیاز به بیان الفاظ و عبارات و حتی در ارتباط بودن ندارد، قلب ها کار خود را بلدند. دوست نیاز به بیان الفاظ و عبارات و حتی در ارتباط بودن ندارد، قلب ها کار خود را بلدند. ]]> خدایا! 2015-06-12T11:13:00+01:00 2015-06-12T11:13:00+01:00 tag:http://neginbest.mihanblog.com/post/589 شاگردان ... خدایا ! بفهمانم که بی تو چه می شوم ، اما نشانم نده ...خدایا ! هم بفهمان و هم نشانم بده که با تو چه خواهم شد.دکتر علی شریعتی خدایا ! هم بفهمان و هم نشانم بده
که با تو چه خواهم شد.
دکتر علی شریعتی
]]>
سهراب سپهری 2015-06-12T11:07:24+01:00 2015-06-12T11:07:24+01:00 tag:http://neginbest.mihanblog.com/post/588 شاگردان ... نه تو میمانی و نه اندوه ،نه هیچیک از مردم این آبادی،به حباب نگران لب رودقسم،و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت ، غصه هم می گذرد، انچنانی که فقط خاطرهای خواهد ماند،لحظه ها عریانند، به تن لحظه خود جامه اندوه مپوشان هرگز.(سهراب سهپری ) نه هیچیک از مردم این آبادی،
به حباب نگران لب رودقسم،
و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت ،
غصه هم می گذرد،
انچنانی که فقط خاطرهای خواهد ماند،
لحظه ها عریانند،
به تن لحظه خود جامه اندوه مپوشان هرگز.
(سهراب سهپری )
]]>
اس ام اس 2015-06-12T10:59:49+01:00 2015-06-12T10:59:49+01:00 tag:http://neginbest.mihanblog.com/post/587 شاگردان ... یه زندگی خوبیه آمین از ته قلب واسه آرزوهای قشنگتیه بغل سلامتییه آسمون خوشبختییه سبد شادیهدیه من به تو که همیشه بهترینی. یه زندگی خوب
یه آمین از ته قلب واسه آرزوهای قشنگت
یه بغل سلامتی
یه آسمون خوشبختی
یه سبد شادی
هدیه من به تو
که همیشه بهترینی.
]]>
کلاه قرمزی 2015-06-05T06:20:41+01:00 2015-06-05T06:20:41+01:00 tag:http://neginbest.mihanblog.com/post/586 شاگردان ... فامیل دور : کاشکی شعور هم مدرک داشت تا بعضیا به هوای مدرکش هم که شده میرفتن یادش میگرفتن ! ...همساده : آقو ایجوری که خیلی بدتر میشد ! بعضیا میرفتن مدرک جعلی میخریدن دیگه نمیشد بیشعور بودنشون رو ثابت کرد ! فامیل دور : 
کاشکی شعور هم مدرک داشت تا بعضیا به هوای مدرکش هم که شده میرفتن یادش میگرفتن ! 
.
.
.

همساده : 
آقو ایجوری که خیلی بدتر میشد ! بعضیا میرفتن مدرک جعلی میخریدن دیگه نمیشد بیشعور بودنشون رو ثابت کرد !


]]>