پر پرواز

بسم الله الرحمن الرحیم * به نام مهربان ترین مهربانان *

 

یک حس خوب !

 

نوع مطلب :زندگی ،عبارات تاکیدی ،

نوشته شده توسط:شاگردان ...


"من برای متنفر بودن از کسانیکه از من متنفرند وقتی ندارم


زیرا گرفتار دوست داشتن کسانی هستم که مرا دوست دارند ."


حق الهی

 

نوع مطلب :عبارات تاکیدی ،

نوشته شده توسط:شاگردان ...


در ذهن الهی از دست دادن وجود ندارد. پس محال است چیزی را که
حق الهی من است از دست بدهم.

 آنچه از دست داده ام به من باز می گردانده خواهد شد. یا معادل و
همسنگ آن را باز خواهم ستاند.محبت

 

نوع مطلب :عبارات تاکیدی ،

نوشته شده توسط:شاگردان ...
من

با قانون محبت

زندگی می کنیم
عبارت تاکیدی

 

نوع مطلب :عبارات تاکیدی ،

نوشته شده توسط:شاگردان ...

کائنات نسبت به من

بیکران

سخاوتمند استعبارت تاکیدی

 

نوع مطلب :عبارات تاکیدی ،

نوشته شده توسط:شاگردان ...
من نظر کرده خداوندم


پیام

 

نوع مطلب :عبارات تاکیدی ،

نوشته شده توسط:شاگردان ...
هم اکنون من انتخاب می کنم که تمامی افکار مخرب ، منفی و
نگران کننده را از ذهن و زندگی خویش بزدایم.......موفقیت

 

نوع مطلب :عبارات تاکیدی ،

نوشته شده توسط:شاگردان ...

من از موفقیت های دیگران شادمان می گردم
چرا که دریافته ام در زندگی موفقیت کافی برای همه ما وجود دارد


آزاد و رها

 

نوع مطلب :عبارات تاکیدی ،

نوشته شده توسط:شاگردان ...
من هم اکنون خشم خود را به گونه ای مثبت ، آزاد و رها می کنم.
من وجود خود را ارزشمند می دانم و به خود عشق می ورزم......خیر و نیکی

 

نوع مطلب :عبارات تاکیدی ،

نوشته شده توسط:شاگردان ...
خیر و نیکی هم اکنون از طریق راه های منتظره و غیر منتظره در زندگی ام جریان
 می یابد....رضایتمندی از خویشتن

 

نوع مطلب :شاد زیستن ،عبارات تاکیدی ،

نوشته شده توسط:شاگردان ...
من نسبت به هر آنچه انجام می دهم احساس رضایت دارم.

من همانگونه که هستم ، باارزش و لایقم.


بر سر چند راهی

 

نوع مطلب :عبارات تاکیدی ،

نوشته شده توسط:شاگردان ...

به یمن هدایت الهی ، راه درست را در پیش می گیرم.
جایی که راه نیست خدا راه می گشاید.


کتاب: 4 اثر از فلورانس اسکاول شین


رقابت معنوی

 

نوع مطلب :عبارات تاکیدی ،

نوشته شده توسط:شاگردان ...

در عرصه معنویت رقابتی در کار نیست.
حق من در حمایت رحمت  الهی به من عطا می شود.


برگفته از کتاب: 4 اثر از فلورانس اسکاول شین
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic