پر پرواز

بسم الله الرحمن الرحیم * به نام مهربان ترین مهربانان *

 

خدایا!

 

نوع مطلب :مناجات ،اس ام اس ،

نوشته شده توسط:شاگردان ...

امروز برایت اینگونه دعا کردم !
خدایا ! بجز خودت به دیگری واگذارش نکن !
تویی پروردگار او!
پس قرار ده بی نیازی در دلش ! اخلاص در کردارش !
روشنی در دیده اش ! بصیرت در قلبش !
روزی پر برکت در زندگیش ، آمین ...


چشم امید (به طاها به یاسین)

 

نوع مطلب :اشعار ،مناجات ،مذهبی ،

نوشته شده توسط:شاگردان ...


 چشم امید (به طاها به یاسین)

 

مناسبت: مناجات با امام زمان / نیمه شعبان / میلاد امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف

 

مداح: علی فانی

متن شعر:

به طاها به یاسین به معراج احمد
به قدر و به کوثر به رضوان و طوبی
به وحی الهی به قرآن جاری
به تورات موسی و انجیل عیسی
بسی پادشاهی کنم در گدایی
چو باشم گدای گدایان زهرا (س)
چه شب ها که زهرا (س) دعا کرده تا ما
همه شیعه گردیم و بی تاب مولا
غلامی این خانواده دلیل و مراد خدا بوده از خلقت ما
مسیرت مشخص، امیرت مشخص، مکن دل ای دل بزن دل به دریا
که دنیا به خسران عقبا نیرزد
به دوری ز اولاد زهرا نیرزد.
و این زندگانی فانی جوانی
خوشی های امروز و اینجا
به افسوس بسیار فردا نیرزد

 

اگر عاشقانه هوادار یاری
اگر مخلصانه گرفتار یاری
اگر آبرو میگذاری به پایش
یقینا یقینا خریدار یاری
بگو چند جمعه گذشتی ز خوابت؟
چه اندازه در ندبه ها زاری یابی؟
به شانه کشیدی غم سینه اش را؟
و یا چون بقیه تو سربار یاری
اگر یک نفر را به او وصل کردی
برای سپاهش تو سردار یاری
به گریه شبی را سحر کردی یا نه؟
چه مقدار بی تاب و بیمار یاری؟
دل آشفته بودن دلیل کمی نیست
اگر بی قراری بدان یار یاری
و پایان این بی قراری بهشت است
بهشتی که سرخوش ز دیدار یاری

 

نسیم کرامت وزیدن گرفته
و باران رحمت چکیدن گرفته
مبادا بدوزی نگاه دلت را
به مردم که بازار یوسف فروشی در این دوره بد شدیدا گرفته
خدایا به روی درخشان مهدی
به زلف سیاه و پریشان مهدی
به قلب رئوفش که دریای داغ است
به چشمان از غصه گریان مهدی
به لبهای گرم علی یا علی اش
به ذکر حسین و حسن جان مهدی
به دست کریم و نگاه رحیمش
به چشم امید فقیران مهدی
به حال نیاز و قنوت نمازش
به سبحان سبحان سبحان مهدی
به برق نگاه به خال سیاهش
به عطر ملیح گریبان مهدی
به حج جمیلش به جاه جلیلش
به صوت حجازی قرآن مهدی
به صبح عراق و شبانگاه شامش
به آهنگ سمت خراسان مهدی
به جان داده های مسیر عبورش
به شهد شهود شهیدان مهدی
مرا دائم الاشتیاقش بگردان
مرا سینه چاک فراقش بگردان
تفضل بفرما بر این بنده بی سر و پا
مرا همدم و محرم و هم رکاب
سفرهای سوی خراسان و شام و عراقش بگردان
یا مهدی یامهدی مددی

منبع : بچه های قلم

لطفابرای دانلود آهنگ به منبع مراجعه کنید
خدایا

 

نوع مطلب :کلام الهی ،مناجات ،

نوشته شده توسط:شاگردان ...

خدایا دارا کن هر ندارى را.

خدایا سیر کن هر گرسنه‏اى را.
خدایا بپوشان هر برهنه را.
 خدایا ادا کن قرض هر قرضدارى را.
 خدایا بگشا اندوه هر غمزده را.
 خدایا به وطن بازگردان هر دور از وطنى را.
خدایا آزاد کن هر اسیرى را.
 خدایا اصلاح کن هر فسادى را در کار مسلمین.
 خدایا درمان کن هر بیمارى را.
 خدایا ببند رخنه فقر ما را به وسیله دارائى خود.
خدایا بفرست بر خفتگان دیار باقی نشاط و سرور را.
خدایا بدى حال ما را به خوبى حال خودت مبدل به خوبی کن.
 خدایا ادا کن از ما قرض و بدهیمان را.
و بى نیازمان کن از ندارى، که راستى تو بر هر چیز توانائى


آن کس که تو را شناخت جان را چه کند ...

 

نوع مطلب :مناجات ،

نوشته شده توسط:شاگردان ...

مناجات خواجه عبدالله انصاری


الهی یکتای بی همتایی، قیوم توانایی، بر همه چیز بینایی، در همه حال دانایی، از عیب مصفایی، از شرک مبرایی، اصل هر دوایی، داروی دل هایی، شاهنشاه فرمانفرمایی، مغزز بتاج کبریایی، بتو رسد ملک خدایی.


الهی نام تو ما را جواز، مهر تو ما را جهاز، شناخت تو ما را امان، لطف تو ما را عیان.
الهی ضعیفان را پناهی. قاصدان را بر سر راهی. مومنان را گواهی. چه عزیز است آن کس که تو خواهی.

الهی ای خالق بی مدد و ای واحد بی عدد، ای اول بی هدایت و ای آخر بی نهایت. ای ظاهر بی صورت و ای باطن بی سیرت، ای حی بی ذلت ای معطی بی فطرت و ای بخشنده بی منت، ای داننده رازها، ای شنونده آوازها، ای بیننده نمازها، ای شناسنده نامها ، ای رساننده گامها، ای مبر از عوایق، ای مطلع بر حقایق، ای مهربان بر خلایق، عذرهای ما بپذیر که تو غنی و ما فقیر و بر عیب های ما مگیر که تو قوی و ما حقیر، از بنده خطا آید و ذلت و از تو عطا آید و رحمت.

الهی ای کامکاری که دل دوستان در کنف توحید توست و ای که جان بندگان در صف تقدیر تو است، ای قهاری که کس را به تو حیلت نیست، ای جباری که گردن کشان را با تو روی مقاومت نیست، ای حکیمی روندگان تو را از بلای تو گریز نیست، ای کریمی که بندگان را غیر از تو دست آویز نیست. نگاه دار تا پریشان نشویم و در راه آر تا سرگردان نشویم.

الهی در جلال رحمانی، در کمال سبحانی، نه محتاج زمانی و نه آرزومند مکانی، نه کس به تو ماند و نه به کسی مانی. پیداست که در میان جانی، بلکه جان زنده به چیزی است که تو آنی.

الهی کجا باز یابیم آن روز که تو ما را بودی و من نبودم، تا باز به آن روز رسم میان آتش و دودم... الهی از آنچه نخواستی چه آید و آن را که نخواندی کی آید. ناکشته را از آب چیست و ناخوانده را جواب چیست، تلخ را چه سود اگرش آب خودش در جوار است و خار را چه حاصل از آن که بوی گل در کنار است.

الهی هر که تو را شناخت و علم مهر تو افراخت هر چه غیر از تو بود بینداخت.

آن کس که تو را شناخت جان را چه کند
فرزند و عیال و خانمان را چه کند
دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی
دیوانه تو هر دو جهان را چه کند


مناجات خواجه عبدالله انصاری

 

نوع مطلب :مناجات ،

نوشته شده توسط:شاگردان ...
الهی نـــام تو مــا را جواز و مهــــــر تو ما را جهــاز ـ

الهی شنــاخت تو ما را امان و لطف تو مـــا را عیـــان ـ

الهی ضیعفان را پناهی قاصدان را بـــر سراهی مومنـــــان را گواهی چه بود که افزوئی و نکاهی؟

کریمــا گرفتار آن دردم که تو درمان آنی ـ بنده آن ثنا ام که تو سزای آنی من در تو چه دانم؟ تو دانی ـ تو آنی که گفتی من آنم آنــی ـ

الهی شاد بدانم که بد درگاه تو میزارم بر آن امیـــد که روزی در میـــدان فضل بتو نازم تومن فناپذیری و من فا تو پردازم ـ یک نظر در من نگری و دو گیتی بآب انـــدازم ـ

الهی نسیمی دمید از باغ دوستی دل را فـــدا کردیم ـ بویی یافتیم از خزینه دوستی بپادشاهی بر سر عالم ندا کردیم ـ برقی تافت از مشرق حقیقت اب و گل کم انگاشتیم و دو گییتی بگذاشتیم ـ یک نظر بسوختیم و بگداختیم بیفزای نظریو این سوخته را مـــرهم ساز و غرق شده را دریاب که می زده راهم بمی دارد و مرهم بود ـ


خواجه عبدالله انصاری

 

نوع مطلب :مناجات ،

نوشته شده توسط:شاگردان ...


1- الهی کار آن کس کند که تواند ، عطا آن کس بخشد که دارد ، پس بنده چه تواند و چه دارد ؟

2- الهی گل بهشت در چشم عارفان خار است و جوینده ی تو را با بهشت چه کار است ؟

3- دیدار حق :
الهی اگر بهشت چشم و چراغ است بی دیدار تو درد و داغ است

4- شوق طاعت :
الهی دلی ده که شوق طاعت افزون کند و توفیق طاعتی ده که بهشت رهنمون کند

5- راه راست :
الهی دانایی ده که در راه نیفتیم و بینایی ده که در چاه نیفتیم


مناجات با خدا

 

نوع مطلب :مناجات ،

نوشته شده توسط:شاگردان ...

 ای مهربانترین مهربا ن ها

خدای من! چطور صدات کنم که من، منم و چطور ازت نا امید بشم که تو، تویی؟

 خدای من! وقتی ازت چیزی نخواستم، بهم دادی چه کسی را می تونم پیدا کنم که ازش چیزی بخوام و بهم بده؟

خدای من! وقتی صدات نزدم، جوابمو دادی چه کسی را می تونم پیدا کنم که صداش کنم و جوابمو بده؟

خدای من! اون موقعی که پیشت نیومدم و زاری نکردم، به من رحم کردی چه کسی را می تونم پیدا کنم که پیشش ضجه بزنم و بهم رحم کنه ؟

خدای من! پس همونطور که دریا رو برای حضرت موسی علیه السلام شکافتی و نجاتش دادی ازت می خوام که بر پیامبر و خاندانش درود بفرستی، و منو از این وضعیتی که توش گیر کردم نجات بدی و زود زود، یه گشایشی تو کارام بندازی که تمومی نداشته باشه قسمت می دم به بخشش و مهربونیت،

 ای مهربانترین مهربان ها

منبع : http://haqiqat.mihanblog.com/


مناجات

 

نوع مطلب :مناجات ،

نوشته شده توسط:شاگردان ...

به نام  خداوند عشق و معرفتالهی بیاموز تا معرفت بدانیم و چراغی بر افروز تا در تاریکی نمانیم

ای سر تو بر سینه هر صاحب راز

پیوسته در رحمت تو بر همه باز

هر کسی که به در گاه تو آید به نیاز

محروم زدرگاه تو کی آید باز

الهی آخر تو یکتایی و بی همتایی ، قیومی و توانا

بر همه چیز دانایی در همه حال بینایی از عیب مصفایی

از شریک مبرایی و اصل هر دوایی

الهی در جلال رحمانی و در کمال سبحانی

الهی اگر طاعت بسی نداریم در دو جهان جز تو کسی نداریم

نه محتاج مکانی نه آرزو مند زمانی

نه کس به تو ماند ... نه تو به کس مانی

پیداست که در میان جانی

بلکه جان زنده به چیز یست که تو آنی

الهی به در گاهت آمده ام بنده وار

لب پر توبه و زبان پر استغفار   خواهی به کرم عزیز دار       خواهی خوار

که من خجلم و شرمسار و تو خدایی و صاحب اختیار

الهی مرا از سه آفت نگاهدار

از وسواس شیطانی از هوای نفسانی

و از غرور نادانی


ابو سعید ابو الخیر


خدایا

 

نوع مطلب :مناجات ،

نوشته شده توسط:شاگردان ...

خدایا!
متبركم گردان تا عشق ورزیدن و خندیدن بیاموزم به همه عشق بورزم ،
حتی به كسانی كه مرا دوست ندارند، دركم نمی كنند ، به من آسیب رسانده اند،
ازمن بد گفته اند و ازمن بهره كشی كرده اند .
به امید آن كه در همه شرایط و موقعیت های زندگی بخندم
 و بدانم كه در هر چه روی میدهد ، رحمت تو نهفته است  .
خدای من !
بی تو در چنگال مرگ اسیرم ، بی تو زندگی ، كویری است برهوت .
خدای من !
مبادا كه در هیچ كاری ، یاد تورا فراموش كنم . به درونم رو می كنم
و پیوسته با آگاهی از حضور مقدس تو زندگی می كنم .
 به امیدآن كه هر روزم ریا، پیشكش عشقی به درگاه تو باشد .
خدایا!
نه در پی ثروتم و نه در جست و جوی قدرت ،
 نه لذت این دنیا را می خواهم نة آسایش آن دنیا را ،  نیازمند توام ،
تنها تو مرا موهبت شوق عشق به وصال درگاهت عطا كن تا شب ها بیدار باشم
و نیایش كنم وروزها به دیگران یاری رسانم تا بارشان را در راه دشوار زندگی بردوش كشند


بار الها

 

نوع مطلب :مناجات ،

نوشته شده توسط:شاگردان ...

معبودا

مرا به بزرگی چیز هایی که داده ای آگاه و راضی کن !

تا کو چکی چیزهایی که ندارم آرامشم را به هم نریزد !


مناجات

 

نوع مطلب :شاد زیستن ،مناجات ،

نوشته شده توسط:شاگردان ...

خدایا

مرا متبرک گردان تا چون گل ها که به خورشید رو می کنند 

پیوسته به تو رو کنم  ، باشد که گلی شوم در باغچه تو ،

و عطر من شادی کوچکی به زندگی کسانی که از شادی محرومند، ببخشد.

منیت

 

نوع مطلب :کلام الهی ،مناجات ،

نوشته شده توسط:شاگردان ...

خدایا

تا کی میان من و تو منی و تویی بود ،

منی از میان بردار تا منیت من به تو باشد تا من هیچ نباشم.

و گفت : الهی تا با توام بیشتر از همه ام و تا با خودم کمتر از همه ام.

 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات