پر پرواز

بسم الله الرحمن الرحیم * به نام مهربان ترین مهربانان *

 

اس ام اس های زیبا

 

نوع مطلب :اس ام اس ،

نوشته شده توسط:شاگردان ...

دعا می کنم زیر این سقف بلند ،
روی دامان زمین ، هر کجا خسته شدی ،
یا که پر غصه شدی ،
دستی از غیب به دادت برسد و
چه زیباست که آن دست خدا باشد و بس.


صبر

 

نوشته شده توسط:شاگردان ...برای تمـام رنـج هایـی كه می بری ، صـبـر كن

صبـر ، اوج احترام به حکمت های خداست


کلام الهی

 

نوع مطلب :کلام الهی ،زندگی ،

نوشته شده توسط:شاگردان ...


از غم جدا مشو که غنا میدهد به دل اما چه غم غمی که خدا میدهد به دل.


لحظات

 

نوع مطلب :کلام الهی ،زندگی ،

نوشته شده توسط:شاگردان ...
لحظات شادی خدا را ستایش کن،

 لحظات سختی خدا را جستجو کن،

 لحظات آرامش خدا را مناجات کن،

لحظات دردآور به خدا اعتماد کن،

 و در تمام لحظات خداوند را شکر کن.


عشق چون خورشید است

 

نوشته شده توسط:شاگردان ...
عشق چون خورشید است

و فرد چون كوه یخ
خورشید عشق كوه یخ را ذوب میكند
ودریایی پهناور به وجود می آورد
بنابراین جست جوی عشق همان جست جوی خداست


عشق تنها نور زندگی است
همه چیز دیگر تاریكی است

زخم های دل با پوشاندن شفا نمی یابد

آنگاه كه عشق ورزی ،خدا در هر سو حاضر است
آنگاه كه نفرت وجودت را تسلیم خود سازد
ابلیس در هر سو حاضر است
جایگاه توست كه خود را بر واقعیت تحمیل كنی

خدا

 

نوع مطلب :کلام الهی ،

نوشته شده توسط:شاگردان ...

در آغاز هیچ نبود و کلمه بود و کلمه نزد خدا بود.

خداوند اما کلمه هایش را به آدمی بخشید و جهان پر از کلمه شد

من اما از تمام کلمه های دنیا تنها یک کلمه را برگزیده ام و

همه جمله هایم را با همان یک کلمه می سازم

با همان یک کلمه حرف می زنم،شعر می گویم و می نویسم

آن یک کلمه هم فعل است و هم فاعل،هم صفت است و هم موصوف.

احتیاجی به حرف اضافه ندارد

متمم نمی خواهد. هیچ قیدی هم ندارد.آن یک کلمه خودش همه چیز

است

و من با همان یک کلمه است که می بینم و راه می روم و

نفس می کشم.

با همان یک کلمه عشق می ورزم و زندگی می کنم

آن یک کلمه غذای روح من است،بی او گرسنه خواهم ماند.خانه من

است، بی او آواره خواهم شد

بی او بی کس می شوم،غریب و تنها. این کلمه همه دارایی من است

و اگر روزی شیطان آن را از من بدزدد

آن قدر فقیر می شوم که خواهم مُرد

من با همین کلمه با درخت ها حرف می زنم.آنها منظورم را می فهمند

و برگهایشان را برای من تکان می دهند

این کلمه را به گنجشک ها که می گویم،

در آسمان حیاطمان جشن می گیرند

و با هم ترانه می خوانند

به نسیم می گویم،آن قدر ذوق می کند که شهر به شهر می چرخد و

میگردد و می رقصد

به ابر ها که می گویم،چنان خوشحال می شوند که یک عالم نقل و

نبات برف و باران روی سرم می پاشند

این کلمه،این کلمه عزیز و دوست داشتنی

حرف رمز من با همه چیز است

اما ... وقتی به آدم ها می گویم بگذریم ،

دلم گرفته،من زبان شما را بلد نیستم. من توی این شهر غریبم.

کسی منظورم را نمی فهمد

کسی جوابم را نمی دهد

اما تو فرق می کنی. تو از جنس آفتاب و درخت و پرنده هایی.

تو آن کلمه را بلدی و سالهاست که آن را گوشه قلبت نگه داشته ای

پس من آن رمز را به تو خواهم گفت

آن کلمه اسم بزرگ خداوند استمناجات

 

نوع مطلب :مناجات ،

نوشته شده توسط:شاگردان ...

به نام  خداوند عشق و معرفتالهی بیاموز تا معرفت بدانیم و چراغی بر افروز تا در تاریکی نمانیم

ای سر تو بر سینه هر صاحب راز

پیوسته در رحمت تو بر همه باز

هر کسی که به در گاه تو آید به نیاز

محروم زدرگاه تو کی آید باز

الهی آخر تو یکتایی و بی همتایی ، قیومی و توانا

بر همه چیز دانایی در همه حال بینایی از عیب مصفایی

از شریک مبرایی و اصل هر دوایی

الهی در جلال رحمانی و در کمال سبحانی

الهی اگر طاعت بسی نداریم در دو جهان جز تو کسی نداریم

نه محتاج مکانی نه آرزو مند زمانی

نه کس به تو ماند ... نه تو به کس مانی

پیداست که در میان جانی

بلکه جان زنده به چیز یست که تو آنی

الهی به در گاهت آمده ام بنده وار

لب پر توبه و زبان پر استغفار   خواهی به کرم عزیز دار       خواهی خوار

که من خجلم و شرمسار و تو خدایی و صاحب اختیار

الهی مرا از سه آفت نگاهدار

از وسواس شیطانی از هوای نفسانی

و از غرور نادانی


ابو سعید ابو الخیر


منیت

 

نوع مطلب :کلام الهی ،مناجات ،

نوشته شده توسط:شاگردان ...

خدایا

تا کی میان من و تو منی و تویی بود ،

منی از میان بردار تا منیت من به تو باشد تا من هیچ نباشم.

و گفت : الهی تا با توام بیشتر از همه ام و تا با خودم کمتر از همه ام.

 


خدا

 

نوع مطلب :کلام الهی ،

نوشته شده توسط:شاگردان ...

به نام خدایی که روزی او را ملاقات خواهیم کرد
خدا

 

نوع مطلب :کلام الهی ،

نوشته شده توسط:شاگردان ...

تا خدا بنده نواز است
به خلقم چه نیاز
می کشم ناز یکی
تا به همه ناز کنم


خدا

 

نوع مطلب :کلام الهی ،

نوشته شده توسط:شاگردان ...

آموخته ام که وقتی نا امید می شوم، خداوند با تمام عظمتش ناراحت می شود و
 عاشقانه انتظار می کشد که به رحمت او بار دیگر امیدوار شوم .
آموخته ام که اگر به آنچه که خواسته ام نرسیدم ، خدا برایم بهتر از آن را فراهم
کرده است.


خدا

 

نوع مطلب :کلام الهی ،

نوشته شده توسط:شاگردان ...

از همه داشته هایت که به آن می بالی، خدا را جدا کن، ببین چه داری! به همه کمبودهایت که از آن می نالی، خدا را اضافه کن، ببین چه کم داری!

خدایا شکر Thanks God

 

نوع مطلب :کلام الهی ،

نوشته شده توسط:شاگردان ...


____________

 

خدا را شكر كه دختر نوجوانم همیشه از شستن ظرفها شاكی است.این یعنی او در خانه است و در خیابانها پرسه نمی زند.


I am thankful for my teenage daughter who is complaining about doing dishes, because that means she is at home not on the street


____________


خدا را شكر كه مالیات می پردازم این یعنی شغل و در آمدی دارم و بیكار نیستم.


I am thankful for the taxes that I pay, because it means that I am employed.


____________

 

خدا را شكر كه لباسهایم كمی برایم تنگ شده اند. این یعنی غذای كافی برای خوردن دارم.


I am thankful for the clothes that a fit a little too snag, because it means I have enough to eat


____________

 

خدا را شكر كه در پایان روز از خستگی از پا می افتم.این یعنی توان سخت كار كردن را دارم.


I am thankful for weariness and aching muscles at the end of the day, because it means I have been capable of working hard


____________

 

خدا را شكر كه باید زمین را بشویم و پنجره ها را تمیز كنم.این یعنی من خانه ای دارم.

 

I am thankful for a floor that needs mopping and windows that need cleaning, because it means I have a home


____________

 

خدا را شكر كه در جائی دور جای پارك پیدا كردم.این یعنی هم توان راه رفتن دارم و هم اتومبیلی برای سوار شدن.

 

I am thankful for the parking spot I find at the far end of the parking lot, because it means I am capable of walking and that I have been blessed with transportation


____________

 

خدا را شكر كه سرو صدای همسایه ها را می شنوم. این یعنی من توانائی شنیدن دارم.


I am thankful for the noise I have to bear from neighbors, because it means that I can hear


____________

 

خدا را شكر كه این همه شستنی و اتو كردنی دارم. این یعنی من لباس برای پوشیدن دارم.


I am thankful for the pile of laundry and ironing, because it means I have clothes to wear


____________

 

خدا را شكر كه هر روز صبح باید با زنگ ساعت بیدار شوم. این یعنی من هنوز زنده ام.


I am thankful for the alarm that goes off in the early morning house, because it means that I am alive


____________

 

خدا را شكر كه گاهی اوقات بیمار می شوم. این یعنی بیاد آورم كه اغلب اوقات سالم هستم.


I am thankful for being sick once in a while, because it reminds me that I am healthy most of the time


____________

خداراشكر كه تمام شب صدای خرخر شوهرم را می شنوم . این یعنی او زنده و سالم در كنار من خوابیده است.


I am thankful for the husband who snores all night, because that means he is healthy and alive at home asleep with me 

خدا را شكر كه خرید هدایای سال نو جیبم را خالی می كند. این یعنی عزیزانی دارم كه می توانم برایشان هدیه بخرم.


I am thankful for the becoming broke on shopping for new year , because it means I have beloved ones to buy gifts for them


____________

 

خداراشكر...خدارا شكر...خدارا شكر


Thanks God Thanks God Thanks God 

 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic